” Vi måste ha flexibiliteten att reagera på hälsokrisen och om vi kan förklara en nödsituation på EU-nivå skulle detta därför omedelbart möjliggöra överföring av utrustning, genomförande av gemensamma inköp och genomförande av åtgärder från kommissionens sida”, sade Europeiska Kommissionsledamot med ansvar för hälsa, Stella Kyriakides, i en intervju med flera europeiska nyhetsbyråer, däribland Lusa News Agency.

” Vi måste kunna göra det.De nya regler som vi ska skapa för en europeisk hälsounion kommer att göra det möjligt för oss att aktivera EU:s nödåtgärdsmekanism, naturligtvis i nära samarbete med WHO, men inte beroende av WHO”, sade EU-kommissionären.

Detta är ett av de förslag som Europeiska kommissionen lagt fram för att skapa en ”verklig europeisk hälsounion”, efter de svårigheter som uppstått under de senaste månaderna på grund av covid-19, i ett paket som också förväntar sig en förstärkning av mandaten för Europeiskt förebyggande centrum och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och inrättandet av en ny myndighet för att hantera framtida hälsokriser.