Ett förbud på två veckor mot utländska resor trädde i kraft i Portugal i går. De få undantagen är internationella yrkesverksamheter, medicinska nödsituationer, godstransporter eller återförena familjer. Gränskontroller har också återinförts vid landvägar till Portugals enda grannland Spanien, vid ett minskat antal gränsövergångsställen. De värst drabbade länderna som Spanien och Irland måste dessutom iaktta en 14-dagars karantän från ankomstdagen till Portugal. Landet har också avbrutit alla flygningar till Storbritannien och Brasilien på grund av nya, mer smittsamma varianter med ursprung i de två länderna.