” Sjuksköterskor i klinisk utbildning kommer slutligen att ingå i prioriterade grupper för vaccination mot covid-19, eftersom de utsätts för samma risker som annan vårdpersonal, vilket har upprepade gånger försvarats av OE”, säger Ordem dos Enfermeiros i ett uttalande.

OE sade att garantin kom från den nya samordnaren för arbetsgruppen för vaccinationsplanen Henrique Gouveia e Melo, som träffade presidenten Ana Rita Cavaco och vice ordföranden Luís Barrier.

Vid samma möte beslutades att det kommer att vara OE: s ansvar att samla in information om sjuksköterskor som ännu inte har vaccinerats, nämligen från den privata sektorn och yrkesverksamma.

När det gäller studenter som är i National Health Service tillägger OE att ”eftersom vaccinationen av primärvårdsjuksköterskor hittills är kvarstående, planeras ett nytt möte till den 15 februari”.

Dessa frågor ledde till att OE skrev till hälsoministern Marta Temido och till republikens president Marcelo Rebelo de Sousa.

När det gäller vaccinering för apotekspersonal försvarade OE återigen att alla yrkesmän som inte är sjuksköterska eller läkare bör tas bort från vaccinationsprocessen. I denna fråga garanterade arbetsgruppens samordnare att aldrig kommer att överskrida de tekniska standarderna för generaldirektoratet.