” Ordförandeskapet har för avsikt att utarbeta en komprometterad text om rådets beslut för att återspegla ministrarnas åsikter samt de utkast till förslag som delegationerna tidigare lagt fram och som kommer att läggas fram i Coreper den 3 mars, med ett snabbt antagande genom skriftligt förfarande.", meddelade havsministern, Ricardo Serrão Santos.

Ministern, som talade vid en presskonferens efter ett möte med Europeiska unionens (EU) informella råd för fiske genom videokonferens, sade också att ”förhandlingarna måste föras i nära samarbete med medlemsstaterna på alla nivåer”.

Serrão Santos angav också att förhandlingarna med Förenade kungariket om fastställande av totala tillåtna fångstmängder av bestånd som omfattas av gemensam förvaltning för 2021 och, när det gäller djuphavsarter, 2021 och 2022, ”måste slutföras så snart som möjligt, i enlighet med vetenskapliga utlåtanden, men också med hänsyn till sektorns behov ”.

EU och Förenade kungariket förvaltar omkring 100 fiskbestånd och den överenskommelse som avslutades i december löper ut den 30 mars, vilket gör det nödvändigt att nå en överenskommelse om vad varje land får fiska i år.