Enligt ett meddelande från regeringen är endast repatrieringsflygningar tillåtna från Brasilien och Storbritannien, och medborgare som anländer till Portugal från dessa länder, liksom från Sydafrika, på repatrieringsflygningar eller via mellanlandningar, måste inte bara uppvisa bevis på ett negativt test för Covid-19 utan också följa en 14-dagars profylaktisk isoleringsperiod.

"Passagerare som anländer till det nationella territoriet utan bevis på att de har testat sig för SARS CoV-2-infektion måste göra det på flygplatsen, på egen bekostnad, genom kvalificerad hälsovårdspersonal, och måste invänta resultatet på själva flygplatsen", står det i uttalandet.

I meddelandet från ministerns kansli för inrikesförvaltningen står det också att passagerare från länder med en incidensfrekvens på 500 fall eller mer per 100 000 invånare "endast kan göra nödvändiga resor" och att de också omfattas av profylaktisk isolering från 14 dagar. Listan över dessa länder omfattar Bulgarien, Tjeckien, Cypern, Slovenien, Estland, Frankrike, Ungern, Italien, Malta, Polen och Sverige.

Som en del av kontrollen av landgränsen mot Spanien betonar regeringen att medborgare eller personer med laglig bosättning på det nationella territoriet från Förenade kungariket, Brasilien, Sydafrika eller länder med en incidens på 500 fall per 100 000 invånare också kommer att behöva genomföra en profylaktisk isoleringsperiod på 14 dagar. Inom ramen för de åtgärder som gäller vid landgränsen är "trafiken mellan Portugal och Spanien - och endast vid auktoriserade övergångsställen - begränsad till internationell transport av varor, vederbörligen dokumenterade gränsarbetare och säsongsarbetare samt utryckningsfordon". Resor i turismsyfte är inte tillåtna".