Enligt Lusa var detta parti vacciner "redan på väg" när Janssen meddelade att man på eget initiativ skulle skjuta upp distributionen av läkemedlet i Europa på grund av det förebyggande avbrottet i administreringen av läkemedlet i USA.

Innan leveranserna avbröts förväntade sig de portugisiska myndigheterna att i slutet av denna månad få totalt 86 400 doser av detta engångsvaccin, av totalt cirka 1,25 miljoner doser som var avsedda för Portugal i slutet av det andra kvartalet.

I tisdags rekommenderade hälsovårdsmyndigheter i USA att man skulle ta en paus i administreringen av Janssens vaccin för att kunna undersöka rapporter om blodproppar som kan vara förknippade med läkemedlet.

För det nya uppsvinget i fas 2 av vaccinationen förväntar sig Portugal att under detta andra kvartal få nära nio miljoner vacciner, 4 137 503 doser av Pfizer, 794 968 doser av Moderna, 1 600 000 doser av AstraZeneca, 1 248 828 doser av Janssen , 733 333 doser av CureVac och 349 662 doser av Novavax.

För närvarande är fyra vacciner godkända i EU: Pfizer/BioNTech, Moderna, Vaxzevria (nytt namn för AstraZenecas vaccin) och Janssen.