Enligt ett pressmeddelande från den brittiska ambassaden: "I dag presenterar regeringen ytterligare detaljer om planerna på att avskaffa den godtyckliga regeln som hindrar brittiska medborgare från att rösta i allmänna val om de har bott utomlands i mer än 15 år.

"Ändringarna, som kommer att ingå i valpropositionen, kommer också att omfatta åtgärder som gör det möjligt för utländska väljare att vara registrerade för att rösta längre, med ett arrangemang för frånvarande röstning på plats".

Lord True, minister för kabinettskontoret, sade: "I en alltmer global och uppkopplad värld har de flesta brittiska medborgare som bor utomlands djupa band till Storbritannien. Många har fortfarande familj här, har en historia av hårt arbete i Storbritannien bakom sig och vissa har till och med kämpat för vårt land.

"Dessa åtgärder stödjer vår vision om ett verkligt globalt Storbritannien och öppnar vår demokrati för brittiska medborgare som bor utomlands och som förtjänar att få sina röster hörda i vårt parlament, oavsett var de väljer att bo."

Ambassaden fortsätter: "Våra förslag uppfyller ett manifeståtagande om att leverera "röster för livet", genom att utvidga rösträtten för allmänna parlamentsval i Storbritannien till att omfatta alla brittiska medborgare som bor utomlands och som tidigare har varit registrerade eller tidigare bosatta i Storbritannien.

"Dessutom kommer nya regler att innebära att utländska väljare kan förbli registrerade längre, även med ett arrangemang för frånvarande röstning på plats, vilket innebär att de måste förnya sina registreringsuppgifter en gång vart tredje år, i stället för årligen.

"Väljarna kommer att kunna ansöka om poströstning eller uppdatera sin fullmaktsröstning samtidigt som de förnyar sin väljarregistrering, vilket effektiviserar processen och bidrar till att se till att utländska väljare har lämpliga röstningsarrangemang på plats inför ett val.

"De som har rätt att rösta bör alltid kunna utöva sin rösträtt fritt, säkert och på ett välinformerat sätt. Regeringens bredare vallag kommer också att förbättra tillgången till röstning för väljare med funktionshinder, förhindra utländsk inblandning av fientliga aktörer, ta itu med valfusk via post, i vallokaler eller genom hot och otillbörlig påverkan samt öka insynen och ansvarsskyldigheten i våra val. Vi kommer att göra ytterligare tillkännagivanden om dess åtgärder innan lagförslaget presenteras."