I sitt tal som inledde debatten om nationens tillstånd tillkännagav António Costa målet att vaccinera barn, vilket i första hand är avsett att skydda starten av nästa skolår, , i parlamentet.

"Vi befinner oss i en kapplöpning mot tiden, en kapplöpning mellan vaccination och nya varianter", sade António Costa och konstaterade att hans regering hittills har uppfyllt de uppsatta målen.

"Som väntat kommer vi i mitten av augusti att ha 73 procent av den vuxna befolkningen med fullt vaccination och 82 procent med åtminstone den första dosen administrerad. Det är dags att bredda våra ambitioner och även garantera skyddet av barn och ungdomar", förklarade han.

Enligt António Costa är det nödvändigt att förutse målen för denna åldersgrupp, "så att det nya skolåret kan börja utan risk för nya avbrott i klassrumsundervisningen".

"Vi väntar på ett slutgiltigt beslut från generaldirektoratet för hälsa om vaccinering av denna befolkning. Men allt är förberett för helgerna mellan den 14 augusti och den 19 september för att administrera de två doserna vaccin till cirka 570 000 barn och ungdomar mellan 12 och 17 år", förklarade premiärministern.

I talet talade han också om de 1,383 miljarder euro som ingår i planen för återhämtning och motståndskraft (PRR) och som kommer att användas för att "stärka programmen för psykisk hälsa och munhälsa, utrusta hälsocentraler med kompletterande diagnostiska verktyg, skapa nya mobila enheter för att tillhandahålla hälso- och sjukvård i regioner med låg befolkningstäthet, öppna ytterligare 5 500 sängar för långtidsvård och ytterligare 400 för palliativ vård".