Uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) visar att övernattningar av utländska turister på turistboenden mellan januari och juni 2019, 2020 och 2021 sjönk från 21 894 till 6 259 och 3 078, utan några tecken på återhämtning sedan de första fallen av Covid-19-sjukdomen registrerades förra året.

Under första halvåret i år registrerades ökningar på de polska (+29 procent), schweiziska (+11,9 procent) och belgiska (+3,3 procent) marknaderna, medan de övriga huvudmarknaderna noterade minskningar, enligt uppgifter som institutet offentliggjorde den 30 juli.

Däremot återhämtade sig boendeövernattningar av invånare i Portugal, som sjönk från 8 828 till 4 117 mellan första halvåret 2019 och 2020, under de första sex månaderna i år till 5 092. INE framhåller dock att i juni var 25,3 procent av logianläggningarna för turister stängda eller registrerade ingen gäströrelse (37,2 procent i maj).

"Observera att dessa variationer påverkas av det faktum att pandemins inverkan under de två första månaderna av 2020 ännu inte har märkts", framhåller institutet i publikationen som släpptes den 30 juli, och menar att jämfört med första halvåret 2019 minskade övernattningarna med 73,4 procent (-42,3 procent för invånare och -85,9 procent för icke-invånare).

Under första halvåret ökade antalet övernattningar i den autonoma regionen Azorerna (+28,2 procent) och Alentejo (+15,4 procent), medan de övriga regionerna uppvisade minskningar, enligt INE.

Under årets första sex månader ökade invånarnas övernattningar i alla regioner, särskilt på Madeira (+99,8 procent) och Azorerna (+66,3 procent) samt i Algarve (+52,6 procent).

Under denna period noterar INE i alla regioner minskningar av antalet övernattningar av icke-invånare, med de minsta minskningarna i Alentejo (-15,9 procent), medan de övriga regionerna uppvisade minskningar på över 30 procent.

I juni noterade turistlogisektorn 1,4 miljoner gäster och 3,4 miljoner övernattningar, vilket återspeglar en tillväxt på 186,9 procent respektive 230,1 procent (+674,2 procent och +681,2 procent i maj, i samma ordning), men jämfört med juni 2019 minskade gästerna med 50,1 procent och övernattningarna minskade med 52,6 procent.

Övernattningarna på hotell (80,1 procent av det totala antalet) ökade i juni med 261,5 procent, jämfört med juni 2020, men minskade med 54 procent jämfört med juni 2019.

Övernattningarna i lokala inkvarteringsanläggningar (14,1 procent av totalen) ökade med 183,4 procent (-53,9 procent jämfört med samma månad 2019) och övernattningarna inom landsbygds- och boendeturism (5,9 procents andel) ökade med 84,4 procent (-6,6 procent jämfört med juni 2019).

Siffrorna för juni var dock lägre än för samma månad 2019, då INE noterade en minskning av antalet gäster och övernattningar med 50,1 procent respektive 52,6 procent.

I juni ökade invånarnas övernattningar i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna samt i Alentejo och Algarve, där den sistnämnda koncentrerade 34,1 procent av övernattningarna, följt av Lissabons storstadskommun (16,8 procent), norr (15,8 procent) och centrum (12,6 procent).

Den genomsnittliga övernattningen i logianläggningar för turister (2,49 nätter) ökade med 15,1 procent i juni (+0,9 procent i maj), som ett resultat av att den genomsnittliga övernattningen för invånare ökade med 5 procent och för icke-invånare med 6,9 procent.