Drunkningen inträffade kl. 9.37 och "två familjemedlemmar som försökte hjälpa flickan fick också mindre skador", rapporterade CDOS.

I ett uttalande klargjorde den nationella sjöfartsstyrelsen att "enligt uppgift befann sig barnet, som är av fransk nationalitet, vid vattenbrynet tillsammans med familjemedlemmar när de överraskades av en våg och sedan drogs med av strömmen".

Enligt pressmeddelandet "lyckades livräddarna nå barnet" och med tanke på närheten till Nazarés livräddningsstation "anlände fartyget snabbt till platsen efter att ha samlat upp livräddarna och barnet ur vattnet" samt de två familjemedlemmarna.

Flickan transporterades till Nazarés livräddningsstation, där man fick hjälp och "återupplivningsåtgärder genomfördes i över en timme".

"Trots alla inblandade personers ansträngningar var det inte möjligt att vända situationen, och dödsfallet förklarades på platsen".

De två familjemedlemmarna till det räddade offret fick också hjälp på platsen och transporterades senare av Nazarés frivilliga brandkår till en sjukhusenhet.

Psykologer från INEM och sjöpolisen följer med offrets anhöriga.

Två andra familjemedlemmar fick hjälp på plats.