"Nästa säsongsbyte sker den 31 oktober och jag upprepar vad jag sa för sex månader sedan, när jag senast fick den här frågan, när jag upprepade vad jag hade sagt sex månader tidigare också: Kommissionen föreslog att säsongsskiftet skulle upphöra i september 2018 [...] och detta fick stöd av Europaparlamentet 2019 och bollen ligger nu hos medlemsstaterna, som måste nå en gemensam ståndpunkt i rådet", sade Europeiska kommissionens dagliga talesman för folkhälsa, Stefan de Keersmaecker, som svar på en fråga i ämnet.

Förslaget om att avskaffa tidsförskjutningen lades fram 2018 av gemenskapens verkställande organ, men diskussionen blockerades av divergenserna i EU-rådet.

De 27 medlemsstaterna, som ansvarar för att besluta i frågan, har ännu inte nått en gemensam ståndpunkt i frågan, och premiärminister António Costa meddelade 2018 att man på grundval av en rekommendation i rapporten från Lissabons astronomiska observatorium, i augusti 2018, kommer att behålla årstidsväxlingarna.

Förslaget lades fram av Europeiska kommissionen 2018 - efter ett offentligt samråd som genomfördes i alla medlemsstater där en överväldigande majoritet av de svarande (84 procent) var för att avskaffa säsongsbundna timförskjutningar.

Eftersom rådet har gått i baklås kommer tiden att ändras ännu en gång söndagen den 31 oktober och klockans visare kommer att ställas tillbaka 60 minuter - från två till ett på morgonen - när vintertid träder i kraft.