Paulo Rangel uttryckte sin ståndpunkt i denna fråga som "först och främst bygger på ett pedagogiskt budskap" och först därefter, när hälsoläget följs upp och med hänsyn till rekommendationerna, "kan det bli fråga om mer krävande åtgärder".

"Det finns en uppsättning försiktighetsåtgärder som vi alla måste vidta utan någon som helst skyldighet, som vi måste anta, men för det krävs en mycket stark kommunikation av dessa budskap", sade han, och som genomförs med "konventionell hygienisk vård" som "mask i situationer som motiverar det".

PSD:s presidentkandidat förstår "att måttliga åtgärder av försiktighet och försiktighet är motiverade, men många av dem kan från och med nu bara rekommenderas, utan att det är obligatoriskt".

Paulo Rangel medger "att regeringen, på grundval av den information den har samlat in, kan göra en mer restriktiv pålaga", men menar att regeringen först och främst bör "göra en välgjord kommunikation".

"Eftersom vi ser att många människor antar beteendena spontant måste vi förstärka budskapet", betonade han.

Rangel insisterade på att den socialistiska regeringen på hälsoområdet "misslyckas i tre dimensioner", närmare bestämt, förutom kommunikationsaspekten, i hanteringen av postpandemin på sjukhusen, med de uppsägningar som har skett på olika enheter i landet och i vaccineringen mot Covid-19.

När det gäller vaccinering menar socialdemokraten att "den måste påskyndas tydligt, även om det återigen är nödvändigt att ta hjälp av någon som kan skapa en stimulans, som kan leda den logistiska verksamheten" för att se till att julen kommer med fullständig vaccinering.