"PAN såg sin begäran till ordföranden för republikens församling [Augusto Santos Silva] enhälligt godkänd i dag, i en konferens av ledare, i syfte att organisera ett högtidligt möte för att välkomna Ukrainas president, med deltagande på distans" av Volodymyr Zelensky "i ett plenarsammanträde".

Den 16 mars, i slutet av den föregående mandatperioden, föreslog PAN genom ett officiellt brev till den dåvarande ordföranden för republikens församling, Ferro Rodrigues, att det skulle anordnas "ett högtidligt välkomstmöte" i parlamentets ständiga utskott för Ukrainas president, med deltagande av Volodymyr Zelensky på distans.

I dokumentet åberopade PAN den ukrainska statschefens deltagande via videokonferens och pekade som exempel på de sessioner som hållits i Europaparlamentet, i Tysklands och Italiens parlament, i Förenade kungarikets underhus, i USA:s kongress och i Kanadas underhus.