Användare av spaanläggningar som är äldre än 10 år måste bära mask i alla utrymmen, och masken får endast tas av när de befinner sig på mottagningen eller under behandlingarna, enligt Generaldirektoratet för hälsa (DGS).

DGS har uppdaterat standarden "Covid-19: Spa-anläggningar", med hänsyn till den nuvarande epidemiska fasen av Covid-19.

DGS rekommenderar användning av "personlig skyddsutrustning (PPE), såsom kirurgiska masker eller FFP2, för alla över 10 år".

"Masken måste användas i hela anläggningen, även i väntrummet eller receptionen, och kan endast tas av när användaren befinner sig i mottagningen och under eventuella behandlingar", säger DGS.

I bestämmelsen anges också att spaanläggningar måste gynna "förhandsbokning av konsultationer och termiska behandlingar på ett sätt som inte sker ansikte mot ansikte, organisera anpassade scheman och rundor för att undvika att kunderna samlas i gemensamma utrymmen som receptionen, väntrummet, vilorummen eller omklädningsrummen", samt se till att "alla utrymmen ventileras på lämpligt sätt och gynna naturlig ventilation".

Uppdateringar om tandläkare

Generaldirektoratet för hälsa har också uppdaterat standarden "Covid-19: Procedurer på kliniker, kontor eller munhälsovårdstjänster för primärvård, social och privat sektor".

Även i detta fall anger DGS att "masken ska användas i receptionen, väntrummet och i cirkulationsutrymmen och tas av först när användaren befinner sig i mottagningsrummet och instruktioner ges om detta".

"Innan konsultationen genomförs ska en förhandsgranskning genomföras, så att användaren utvärderas för förekomst av symtom som tyder på covid-19", och man tillägger att användaren ska tillfrågas om det finns några symtom som tyder på ett akut andningstillstånd, med hosta, feber eller andningssvårigheter.

DGS rekommenderar också att man "när det är möjligt" bokar tid i förväg, på distans, för att minimera antalet patienter i väntrummet och deras vistelse i väntrummet, samt att man främjar en frekvent förnyelse av luften i väntrummet genom att öppna fönster och dörrar (utom dörrarna till mottagningen, som måste hållas stängda) eller genom att använda extraktklimatanläggningar som har rengjorts och underhållits enligt tillverkarens anvisningar.