Enligt det offentliggjorda tillkännagivandet består koncentrationen i fråga i att Prénatal Retail Group, S.p.A. (Prenatal) förvärvar exklusiv kontroll över produktionsenheten Toys "R" Us Iberia, S.A.U. (TRU Spain) och, indirekt, över dess portugisiska dotterbolag Toys "R" Us Portugal - Brinquedos e Artigos Juvenis, Lda. ("TRU Portugal").

Prénatal, som finns i Portugal med butiker som säljer barnprodukter under varumärket Prénatal, ägs av Artsana, S.p.A., som också säljer barnomsorgsprodukter genom specialiserade butiker, inklusive Chicco-butiker, som också finns i Portugal.

De två företagen ingår i Investindustrial Group, som huvudsakligen investerar i industri- och tjänstesektorer, detaljhandel, fritids- och företagstjänster.