Regeringen kommer att utvärdera planerna på en fyradagars arbetsvecka inom både den offentliga och privata sektorn i Portugal, men har garanterat att detta inte kommer att vara till skada för arbetstagarna.

"Först kommer vi att definiera de parametrar och krav inom vilka försöksprojekten kommer att utvecklas, sedan kommer det att ske på frivillig basis av företagen utifrån kriterier som garanterar att försöken kan dra väl avvägda slutsatser och analyser", förklarade ministern för arbete och social trygghet, Ana Mendes Godinho, under en presskonferens som följde på ministerrådet där de 70 ändringarna av arbetslagstiftningen godkändes.

Ministern betonade vidare att planens mål är att se till att det inte finns någon brist på skydd för arbetstagarna och att förslaget inte kommer att äventyra något som redan finns på plats.

Dessutom tillade ministern att sedan planerna på fyradagarsveckan först lanserades har "flera företag" visat intresse för att delta i systemet.