Reglerna för beviljande av gyllene visum ändrades i början av året, vilket gav upphov till diskussioner om programmets kontinuitet.

Enligt Público, som grundar sig på uppgifter från SEF, har köpet av fastigheter i syfte att bevilja gyllene visum avtagit under årets första fyra månader, med 287 beviljade ARI, vilket är färre än de 295 som beviljades under samma period förra året. Det bör dock noteras att totalt 382 gyllene visum beviljades, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med året innan, och att detta drevs av investeringar i kommersiella fastigheter, vilket bidrog till att kompensera för nedgången inom bostadssektorn.

Noterbart är också att det nu beviljas färre gyllene visum för köp av fastigheter värda 500 000 euro eller mer: 131 mellan januari och april i år och 215 under samma period 2021. Samtidigt fördubblades på ett år (under samma tidsperiod) antalet visum som utfärdades genom fastighetsköp för 350 000 euro eller mer för rehabilitering, från 28 till 56.

Público skriver, med hänvisning till källor inom fastighetsbranschen, att många investerare kringgår de nya reglerna genom att investera i kommersiella fastigheter, som inte omfattas av de nya reglerna. Bland de segment som nämns finns kontor och logistik, som väcker stort intresse från utländska investerare.