Enligt veckorapporten från Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) om pandemins utveckling har det genomsnittliga antalet dagliga fall av infektion med SARS-CoV-2-coronaviruset under fem dagar gått från 26 349 till 25 042 på nationell nivå, med lägst antal på fastlandet (23 663).

I dokumentet anges också att medelvärdet för Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion som beror på att varje person bär på viruset - mellan den 30 maj och den 3 juni var 0,98, medan det i den föregående rapporten var 1,00.

Rt låg över tröskelvärdet 1,00 i Portugal sedan den 26 april och nådde ett värde på 1,26 den 9 maj.

Per region anger INSA ett Rt på 0,91 i norr, 0,96 i centrum, 1,04 i Lissabon och Vale do Tejo, 0,96 i Alentejo, 0,98 i Algarve, 1,05 på Azorerna och 1,29 på Madeira.

"Alla regioner har en incidensgrad på mer än 960 fall per 100 000 invånare under 14 dagar", med högst incidensgrad på Azorerna (4 366,6), i Lissabon och Vale do Tejo (3 690) och i norr (3 111,8).