Efter Europeiska kommissionens förslag har Europaparlamentet gett grönt ljus för att förlänga det digitala certifikatet Covid-19 med ytterligare ett år. Förlängningen kommer att göra det möjligt för medborgarna att fortsätta använda certifikatet för att resa inom Europeiska unionen efter det tidigare framskjutna slutdatumet som anges till den 30 juni 2022.

Didier Reynders, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, säger i ett uttalande att "sedan pandemins början har vi sett en ständig utveckling av situationen och de verktyg som används. Med mer än 1,8 miljarder utfärdade certifikat är två saker tydliga: den epidemiologiska situationen kan förändras snabbt, och det digitala COVID-EU-certifikatet har varit ett viktigt verktyg för att hjälpa oss med dessa ständiga vågor".

Reynders förklarar vidare att "vi är engagerade i återgången till obegränsad fri rörlighet och vi välkomnar det beslut som vissa medlemsstater har fattat om att häva alla reserestriktioner, inklusive uppvisandet av ett COVID-certifikat", och avslutar med att säga att detta avtal "kommer att bidra till att fortsätta att underlätta säkra resor, om en ökning av antalet smittor skulle göra det nödvändigt för medlemsstaterna att tillfälligt återinföra restriktioner".

Europaparlamentet och rådet enades också om att införa ytterligare några ändringar i systemet med digitala COVID-EU-certifikat för att göra det ännu mer tillgängligt för medborgarna. I synnerhet kommer medlemsstaterna att kunna utfärda certifikat till deltagare i kliniska prövningar och kommer att erkänna ytterligare typer av antigentester.