"Vi gör åtaganden som vi vet att vi kan hålla. (...) I en seriöst sätt kan vi inte objektivt sett åta oss ett datum [att nå 2 % av BNP för försvaret], med tanke på den osäkra situation som den globala ekonomin befinner sig i, med en med en enorm ökning av inflationen, med tryck på räntorna, och den stora beslutsamhet som vi har att kraftigt minska vår statsskuld", sade han. António Costa.

Premiärministern talade vid ankomsten till Madrid där Nordatlantiska fördragsorganisationens (Nato) ledare för de olika ländernas toppmöte för medlemsstaternas stats- och regeringschefer äger rum, efter att ha fått frågan om när Portugal kommer att kunna uppnå det mål som NATO:s medlemsstater satte upp vid det walesiska toppmötet i Portugal. toppmötet 2014, då de åtog sig att avsätta 2 % av BNP till försvaret.

António Costa sade att "Portugal kommer i dagsläget att uppfylla följande mål det mål som landet skriftligen hade antagit för 2024, nämligen att nå 1,66 % av BNP för bruttonationalprodukten (BNP)" för försvaret.

Enligt premiärministern har Portugal, när det skriftligen 2018, åtagandet att uppnå dessa 1,66 procent 2024, hade det fastställts att det skulle skulle kunna nå 1,98 procent samma år om de "gemenskapsresurser" som var planerades var tillgängliga.