Bryssel förutspår att Portugals BNP kommer att växa med 6,5 % år 2022, medan man i maj räknade med en ökning på 5,8 %.

Denna prognos är mer optimistisk än regeringens, som räknar med en tillväxt på 4,9 %, och innebär att Portugal inte bara växer mer än euroområdet (2,6 %) och EU:s genomsnitt (2,7 %), utan också är det land som har den största tillväxten.

Å andra sidan är Bryssel mer pessimistiskt för 2023 och har sänkt utsikterna för Portugals BNP-tillväxt till 1,9 %, när man i maj räknade med 2,7 %.

Bland de viktigaste nationella och internationella institutionerna blir Europeiska kommissionen den mest optimistiska för detta år när det gäller Portugals tillväxt.

Banco de Portugal förutspår en expansion på 6,3 %, Internationella valutafonden 5,8 %, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 5,4 % och Rådet för offentliga finanser 4,8 %.

Enligt Bryssel påverkas BNP-tillväxtens beteende av "carry-over"-effekten och den fortsatta återhämtningen inom turismen.