Sjukhusen kommer att få rätt att hänvisa patienter som inte anses vara brådskande i triageprocessen - de som får ett blått eller grönt armband vid bedömningen - till hälsocentraler. Det slutliga beslutet kommer dock alltid att ligga hos patienten och de kommer endast att skickas vidare om de accepterar det.