Dessa symtom inkluderar "buksmärta, svårigheter och smärta vid andning, muskelsmärta, förlust av smak eller lukt, stickningar, obehag i halsen, heta eller kalla blixtar, tyngd i armar eller ben samt allmän trötthet", enligt studien.

"Hos 12,7 % av patienterna kan dessa symtom, tre till fem månader efter infektionen, tillskrivas Covid-19", avslutar författarna till studien.

Arbetet, som utförts i Nederländerna, är på grund av sin omfattning och metodik ett viktigt forskningsarbete för att bättre förstå risken för "lång Covid", det vill säga att bestående symtom kvarstår efter infektion med coronaviruset.