Enligt en rapport från Público var det redan 2020 (96) och 2021 (109) att vara brasilianare som motiverade flest klagomål. År 2017, det år då CICDR började rapportera, finns det endast 18 klagomål från brasilianare.

Enligt klagomålen är det främsta skälet "nationalitet", följt av "hudfärg" och därefter "ras och etniskt ursprung". Uppgifterna visar också att det är kvinnor som i störst utsträckning (45,9 %) lämnar in ett klagomål. Andra diskrimineringsgrunder är att tillhöra "zigenare" och "svart hudfärg".

Pedro Neto, verkställande direktör för Amnesty International Portugal, påpekar att utvecklingen av klagomålen sker parallellt med att den brasilianska befolkningsgruppen i Portugal växer. "Man måste ta hänsyn till att den brasilianska gemenskapen är den största i Portugal [utgör 29,3 % av det totala antalet utländska invånare], en statistik som också bidrar till ökningen av klagomålen", påpekar han.

Bland de områden där flest klagomål om diskriminering inkommer leder handeln med 15 % av deltagandena.

Av den uppsättning klagomål som CICDR tog emot 2021 gav 85 klagomål upphov till 73 administrativa överträdelser, vilket motsvarar 17,9 % av det totala antalet inkomna rapporter. Det finns fortfarande inga beslut i dessa ärenden.