I ett uttalande förklarar EU:s verkställande organ att man "i enlighet med EU:s regler om statligt stöd godkänt ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse för att stödja forskning och innovation, liksom den första industriella användningen och byggandet av relevant infrastruktur i vätgasvärdekedjan", och anser att initiativet är "förenligt" med EU:s normer.

Projektet heter IPCEI Hy2Use och omfattar Portugal, men även Österrike, Belgien, Danmark, Slovakien, Spanien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Polen och Sverige.

När det gäller Portugal handlar det om byggandet av infrastruktur för vätgas, vilket kommer att vara den portugisiska koncernen inom den kemiska industrisektorn Bondalti som kommer att ansvara för, enligt Bryssel, som inte anger några medel eller fler detaljer.

Sammantaget förväntas medlemsstaterna tillhandahålla upp till 5,2 miljarder euro i offentlig finansiering för att frigöra ytterligare sju miljarder euro i privata investeringar.

Initiativet omfattar 35 projekt från 29 företag, inklusive små och medelstora företag och nystartade företag, som är verksamma i en eller flera medlemsstater, och de direkta deltagarna kommer att ha ett nära samarbete med varandra och med mer än 160 externa partner, t.ex. universitet och forskningsorgan från hela EU.