Carlos Moedas räknar med att Lissabon i år, trots kriget i Ukraina, kommer att nå 85 procent av beläggningsgraden för 2019, och att man 2023 kommer att överskrida siffrorna från före pandemin. Men för detta är "en ny flygplats brådskande", insisterade borgmästaren.

"Alla diskussioner om turism existerar inte utan en ny flygplats", fortsatte borgmästaren och upprepade tanken att utan denna infrastruktur "har vi ingen framtid". I denna mening lämnade han regeringen med två "önskemål".

Å ena sidan "vill Lisboetas ha fart. Vi behöver ett beslut år 2023. De nödvändiga undersökningarna har genomförts och vi kan inte vänta längre", sade Carlos Moedas.

Å andra sidan är även platsen viktig, betonade han. "Lissabons flygplats är Lissabons internationella flygplats och den måste ligga nära Lissabon, nära lokalbefolkningen och affärsmännen. Jag mäter inte i kilometer, utan i närhet, och det är oerhört viktigt", sade borgmästaren.