I den andra omgången av debatten om allmän politik med premiärministern i parlamentet frågade ledamoten Carlos Guimarães Pinto António Costa om han kan bekräfta att privatiseringen av TAP "är en möjlighet som ligger på bordet under de kommande tolv månaderna".

"Jag hoppas det, det är vad som planeras, jag hoppas det", svarade premiärministern.

Guimarães Pinto underströk att när den tyska staten sålde det tyska flygbolaget Lufthansa fick den "mer än 770 miljoner euro av vad den hade satsat" och frågade sedan Costa om han "överväger möjligheten att genom privatiseringen av TAP få ett belopp som är lägre än vad skattebetalarna har satsat".

"Av alla era frågor är det bara en del som är verkligt relevant, nämligen att tack vare det faktum att Lufthansa har återlämnat det belopp som det fick till staten är det nu fritt fram att inför Europeiska kommissionen fortsätta med att förvärva andra flygbolag", svarade Costa.

Den liberala ledamoten insisterade på sin tidigare fråga och frågade Costa om "staten kommer att förlora pengar på privatiseringen av TAP".

"Guimarães Pinto frågade premiärministern om man utifrån hans svar kan dra slutsatsen att han "hoppas kunna privatisera TAP för minst 3,2 miljarder euro".