Ministern har prognostiserat en BNP-kontraktion på 2,9 procent jämfört med de tidigare förutspådda fyra procent. Detta står i kontrast till Internationella valutafondens prognos om en kontraktion på 6 procent i Ryssland i år.