Den trefaldige premiärministern kommer att ingå i den nya koalitionsregeringen i Italien och tillade att han hade "återupprättat förbindelserna med president Putin lite för mycket".