Finansministeriet meddelade i slutet av förra veckan att ISP-rabatten kommer att sänkas i december med 3,9 cent per liter diesel och 2,4 cent per liter bensin, med hänsyn till prisnedgången.

I ett uttalande meddelade ministeriet att "den mekanism som tillämpas i ISP och som motsvarar en sänkning av mervärdesskattesatsen från 23 procent till 13 procent och kompensationsmekanismen via ISP-sänkningen av de extra mervärdesskatteintäkter som uppstår till följd av variationer i bränslepriserna förblir i kraft".

Med hänsyn till prisutvecklingen för diesel och bensin "resulterar dessa tillfälliga åtgärder i en minskning av ISP-rabatten med 3,9 cent per liter diesel och 2,4 cent per liter bensin, vilket motsvarar en rabatt på 17,1 cent per liter på diesel ISP och 15,4 cent per liter på bensin ISP", står det i samma meddelande.

Dessutom kommer "uppdateringen av koldioxidskatten att förbli uppskjuten fram till årets slut", och "med hänsyn till alla gällande åtgärder är minskningen av skattebördan 27,3 cent per liter diesel och 24,7 cent per liter bensin".

Den mekanism som regeringen tillämpar för rabatter innebär att en sänkning av bränslepriset leder till en ökning av ISP, på grund av minskade intäkter från mervärdesskatt.