Enligt uppgifterna minskade den sista dagen i februari, jämfört med den sista dagen i föregående månad, nio och ökade den lagrade volymen i tre hydrografiska bassänger.

Barlavento Algarve-bassängen, med 13,1 %, hade i slutet av februari den lägsta mängden lagrat vatten.

Den genomsnittliga lagringen för februari månad i Barlavento-bassängen är 73,8 %, enligt SNIRH.

Lägre vattentillgång fanns också i Mira- (36,8 %), Arade- (41,5 %) och Sado-bassängerna (58,9 %).

Guadiana (85,8 %), Tagus (85,7 %), Douro (80,7 %), Oeste (80,2 %), Cávado och Lima (78,1 %), Mondego (66,5 %) och Ave (64,7 %) hade de högsta nivåerna.


Lagringarna i februari 2023 per avrinningsområde är högre än genomsnittet för februari lagringen (1990/91-2021/22), med undantag för Ave, Mondego, Sado, Mira, Ribeiras do Algarve och Arade.

Varje hydrografisk bassäng kan motsvara mer än en reservoar.