Bland de analyserade finansinstituten var Caixa Geral de Depósitos det institut som minskade antalet anställda mest och slutade 2022 med 5 837 anställda, 280 färre än den 31 december föregående år.

I sin tur minskade antalet offentliga bankkontor med 27 till 515.

Santander Totta förlorade 141 anställda under 2022, ner till 4 664 anställda. Dess nätverk minskade med åtta till 339 filialer.

Novo Banco, som var sist med att meddela resultaten för 2022, förlorade 103 anställda förra året och stängde 19 filialer och slutade året i fråga med 4 090 anställda och 292 filialer.

Under de 100 minskningarna låg BCP och BPI.

BPI fick se sitt antal anställda minska med 74, medan antalet filialer minskade med 24.

BCP, som har det högsta antalet arbetstagare, avslutade 2022 med 6 252 arbetstagare och förlorade 37 element i sin personalstyrka under det senaste året.

Antalet bankkontor minskade dock med 26 till 408.

I slutet av 2022 hade de analyserade bankerna sammanlagt 25 247 anställda och 1 879 filialer.