Priserna på bensinstationer nära stormarknader, som har fått många fans med bränslehöjningen, följer också marknadstrenderna. "Nästa veckas trend kommer att vara en höjning på 0,0560 euro för bensin 95 och 0,0558 euro för diesel."


Uppgifter från generaldirektoratet för energi och geologi(DGEG) visar att genomsnittspriset för en liter bensin i Portugal för närvarande kostar 1,723 euro medan diesel är värt 1,539 euro. Priserna kan dock variera på tankstationerna, eftersom det pris som fastställs på nätet också tar hänsyn till konkurrensnivån, utbud och efterfrågan på varje marknad och nivån på de fasta kostnaderna för varje station.


Sedan början av året har dieselpriset sjunkit 16 gånger och stigit vid 13 tillfällen. När det gäller bensin är scenariot omvänt: det har stigit 16 gånger och sjunkit 13 gånger, säger DGEG. Under denna period har dieselpriset sjunkit med 9,5 cent per liter medan priset på bensin 95 har stigit med 5,3 cent.


Med andra ord kostar en 60-liters dieseltank 5,7 euro mindre än för 28 veckor sedan. Att tanka bensin är 3,18 euro dyrare. Jämfört med föregående vecka skulle det i båda fallen kosta 3,6 euro mer att tanka.