INE raporuna göre, “işsizlik oranı%6,4, önceki ay ile aynı, 0,2 puan [yüzde puan] üç aydan daha az ve bir yıl öncesine göre 1,2 puan daha az “olarak gerçekleşti.

Aktif nüfus Eylül ayına kıyasla%0,2 ve üç ay öncesine kıyasla%0,3 oranında azalarak, 5.154 milyon insana göre 2020 yılının aynı ayına kıyasla%1,7 oranında artmıştır.

İstihdam edilen nüfus (4,822 milyon) Eylül ayına göre%0,3 ve Temmuz ayına göre%0.1 azalarak Ekim 2020'ye kıyasla%2,9 oranında artmıştır.

INE'e göre, işsiz nüfus (331,6 bin) Eylül ayına göre%1,0 artmış ve önceki üç aya göre%2,4, önceki yılın aynı ayına kıyasla%13,8 azalmıştır.

Etkin olmayan nüfus 2,529 milyon, Eylül 2021 (%0.5) ve aynı yılın Temmuz (%0.6) ile karşılaştırıldığında bir artış, Ekim 2020 (%2.6) ile karşılaştırıldığında azalmış olan enstitü gösterir.