Lusa'ya gönderilen bir açıklamada dernek, “elektrik maliyetlerinin fiyatın neredeyse üç katına ulaşan değerlere yükselmesinin” “pek çok tarım işletmesinin mümkün olmamasına” yol açabileceğini ortaya koydu.

Tarım için üretim faktörlerinin fiyatlarındaki “yaygın artış” ile daha da kötüleşen bir durum, “yani yakıt, gübre, hayvan yemi ve tahıllar” diye eklediler.

ACOS'a göre, tarımda üretim maliyetlerindeki bu artış “ekmek, meyve ve sebzeler gibi tüketici fiyatlarındaki artışta hissedilmeye başlıyor.”

“ Birçok tarımsal keşiflerin sürekliliğini mümkün olmayan hale getiren bir senaryo, özellikle hayvancılık ve tarımsal gıda işleme”, dernek hükümetin “bazı tarım ürünlerinin arz kıtlığını önlemek için” bir müdahale talebinde bulunmasına neden olur.

ACOS tarafından çağrılan önlemlerden biri “gerçek yeşil elektriktir”, “arz ve talep arasındaki dengenin çöküşünü önlemek için temel”, hangi “fiyatlarındaki artış, ürünlerin kıtlığı ve çiftliklerin kapatılması” yol açar.