2021 yılında, 2020'ye göre 1.353 daha fazla ölüm, 2019'a göre yüzde 1,1 ve 12.741 artış, Covid-19 salgınından önceki yıl, yüzde 11,3'lük bir artış temsil etti.

2020 yılında Covid-19 ile 6.972 kişi öldü, toplam 123.679 ölümün yüzde 5,6 karşılık geldi.

Aralık 2021'de Covid-19'a atfedilen ölüm sayısı Aralık 2020'ye kıyasla neredeyse yüzde 80 oranında azalmıştır.

Geçen ay, 518 kişi SARS-CoV-2 coronavirüsün neden olduğu hastalıktan öldü (önceki ay aynı koşullarda ölen 222 iki katından fazla), ancak ölümleri Covid-19'un 2020 yılının aynı ayında Covid-19'a atfedilen 2,395'ten uzak bir ağlamayı% 78.3'lük bir azalma temsil etti.