Sağlık Genel Müdürlüğü'nden (DGS) portalda 25 yaş veya üzeri kişiler için randevu alınabilir.

Yükseltici, birincil aşılamayı tamamlamış ve son beş ayda enfekte olmayanlar için kullanılabilir.

Kendi zamanlama portalı ayrıca Covid-19'a karşı güçlendirici doz ve aynı zamanda grip aşısı için 50 yaş veya üzeri kişilerin yanı sıra 18 yaşın üzerinde olan ve en az 90 gün boyunca Janssen ile aşılanmış olanlar için randevulara da izin verir.