"במסגרת 2022, האינדיקטורים שיש לנו עד כה מראים שאנחנו שומרים על רמות פשע כלליות שוות ערך לאלה של שנת 2019, באופן טבעי הם גדלים ביחס לשנת 2020 ו -2021, אך הם היו שנות מגיפה ורוב הזמן היינו בנעילה ", אמר חוסה לואיס קרניירו בפרלמנט.

בוועדה הפרלמנטרית לעניינים חוקתיים, זכויות, חירויות וערבויות, התקדם השר כי בהשוואה לשנת 2019, בשנה שעברה חלה ירידה בפשיעה אלימה וחמורה, "אם כי קטנה", והפשע הכללי נותר יציב.

למרות הפחתה זו בפשיעה האלימה והחמורה, ציין הבכיר בממשלה כי "עוצמת האלימות" גברה, תוך שימוש בנשק חם וסכינים.