"De Raad van Ministers heeft op 1 juli de datum van 26 september 2021 vastgesteld voor het houden van algemene verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen van de lokale overheden", zei ze.

Op de vraag van journalisten of de regering overweegt de verkiezingen uit te stellen vanwege een verslechtering van de pandemische situatie, antwoordde Mariana Vieira da Silva dat Portugal "aan de voorwaarden voldoet om de verkiezingen in alle veiligheid te houden".

Volgens de kieswet voor de organen van de lokale overheden worden deze verkiezingen "bij regeringsdecreet ten minste 80 dagen van tevoren" gepland en vinden zij "tussen 22 september en 14 oktober van hetzelfde jaar aan het eind van de ambtstermijn" plaats.