Vragen zoals: als mijn verblijfskaart bijna verloopt, wat kan ik dan doen? Kan ik naar Spanje op vakantie gaan? Kan ik een lening afsluiten? Of een appartement huren? Dit zijn enkele van de twijfels die veel mensen hebben en die zij niet kunnen oplossen omdat SEF op dit moment niet genoeg antwoorden geeft.

Deze situatie betreft niet slechts een klein aantal mensen in het land, want SEF heeft bevestigd dat er momenteel 223.000 mensen in het ongewisse verkeren omdat zij niet over een geldige verblijfskaart voor Portugal beschikken.

Een Brit die in de Algarve woont en wiens verblijfsvergunning binnenkort verloopt, vertelde The Portugal News over verschillende problemen die zouden kunnen ontstaan als hun kaart in oktober verloopt.

"SEF maakt geen afspraken en mijn kaart zal in oktober verlopen, wat betekent dat ik geen krediet meer zal mogen afsluiten of de eigendom van een voertuig zal mogen overdragen, of iets zal mogen doen waarvoor ik een geldige kaart moet hebben", zei hij.

"Ik ben niet illegaal in het land, maar ik kan niet doorgaan met mijn dagelijkse leven zoals ik gewend was, omdat elke keer als je iets probeert te doen, een van de dingen die deze instanties vragen is de geldigheid van je kaart, die binnenkort zal verlopen", voegden ze eraan toe.

Britse ambassade geeft advies

Om een aantal van de belangrijkste twijfels over dit onderwerp weg te nemen, sprak The Portugal News met Marta Ceia, beleidsmedewerker consulaire zaken van de Britse ambassade in Lissabon.

Allereerst belichtte Marta Ceia drie verschillende situaties: burgers die al vóór 31 december in Portugal woonden; degenen die na 1 januari 2021 zijn aangekomen (of dat willen); en degenen die vorig jaar in Portugal zijn gaan wonen maar geen tijd hadden om een verblijfsvergunning aan te vragen.

Britse burgers die al vóór 31 december 2020 in Portugal woonden, verliezen hun rechten als ingezetenen niet, zelfs niet met een verlopen verblijfsvergunning.

"De Britten die al in Portugal woonden, vallen altijd onder de overeenkomst, wat betekent dat zij hun verblijfsrechten niet verliezen alleen omdat zij hun verblijfsvergunning niet hebben verlengd", aldus Marta Ceia.

"Een Brits burger die in Portugal verblijft, kan naar het Verenigd Koninkrijk reizen en bij terugkeer het certificaat met de QR-code laten zien als bewijs van verblijf in Portugal", zei zij.

Wat het gebrek aan afspraken met SEF betreft: "SEF zal u niet oproepen voor een afspraak in zijn faciliteiten, omdat dat niet nodig is", zei Marta, die eraan toevoegde dat het proces nu als volgt is: "Als het document gaat verlopen, hoeft u geen afspraak met SEF te maken, u moet zich op dit portaal (https://brexit.sef.pt/en/) registreren om de kaart te kunnen omwisselen. Als u zich aanmeldt, geeft het portaal automatisch een QR-code certificaat af dat een bewijs van verblijf in Portugal is, dat wil zeggen dat u geen nieuwe kaart hoeft te halen. En wie geen geldige kaart meer heeft, kan naar het portaal gaan en dit certificaat met de QR-code krijgen (zelfs met een verlopen verblijfsvergunning) - daarvoor hoef je niet naar SEF", zei ze tegen The Portugal News.

Dit is de eerste fase van het proces (registratie op dat portaal), de tweede zal plaatsvinden in Câmaras Municipais (gemeentehuizen), "waar ze, na de registratie op het portaal, contact met u zullen opnemen om een afspraak te maken om uw biometrische gegevens te verzamelen en zo de automatische renovatie van de verblijfplaats te maken om uiteindelijk de nieuwe verblijfskaart voor onderdanen van derde landen te krijgen".

Aankomsten vanaf 1 januari 2021

Voor mensen die na 1 januari uit het Verenigd Koninkrijk zijn aangekomen, gelden dezelfde regels als voor elk ander derde land. "Zij moeten een visum aanvragen bij het Portugese consulaat waar zij wonen en een ontmoeting hebben met SEF om een verblijfsvergunning aan te vragen", aldus de consulaire beleidsmedewerker in Lissabon.
Voor meer informatie, zie: https: //www.gov.uk/world/living-in-portugal

Wonen in Portugal vóór 2021 zonder registratie

De derde situatie betreft Britse ingezetenen die vorig jaar (voor het einde van de overgangsperiode) in Portugal zijn gaan wonen, maar nog niet zijn geregistreerd. De consulaire beleidsmedewerker legt uit dat deze mensen in deze situatie beschermd worden door de overeenkomst die tot 31 december 2020 liep.

Als u zich in deze situatie bevindt, moet u een e-mail sturen naar brexit@sef.pt om registratie aan te vragen, waarbij u documenten bijvoegt die bewijzen dat u vorig jaar in Portugal bent gaan wonen. U moet een gescande kopie van uw paspoort bijvoegen, een bewijs van uw adres en een bewijs dat u vóór januari 2021 in Portugal woonde.

Marta stelt voor: "Om te bewijzen dat u vóór het einde van de overgangsperiode een ingezetene was, moet u een document hebben dat uw verblijf tijdens die periode bewijst, dat kan bijvoorbeeld het aankoopdocument van een woning zijn of een huurcontract of zelfs een Airbnb-contract. Wat het document ook is, het moet op uw naam staan of op naam van uw echtgeno(o)t(e) (met juridische band)".

Het tweede verzoek dat moet worden beantwoord, is het bewijs dat u echt in Portugal hebt gewoond. Hiervoor kunt u een bewijs van consumpties in het land bijvoegen. Bankafschriften of huishoudrekeningen zijn bijvoorbeeld goede en eenvoudige manieren om dit te bewijzen.
Er zijn echter inwoners die geen antwoord hebben gekregen van SEF. "Wij zijn ons ervan bewust dat er gevallen zijn van mensen die deze documenten al hebben opgestuurd zonder een antwoord te krijgen. Daarom zijn wij in gesprek met SEF om dit proces te versnellen. Tot die tijd zijn deze mensen in Portugal en behouden zij het recht om in Portugal te zijn".

In dit verband heeft The Portugal News contact opgenomen met SEF, dat heeft geantwoord dat "alle buitenlandse burgers wier verzoek tussen 18 maart en 30 april 2021 bij SEF in behandeling is, tijdelijk legaal op het nationale grondgebied verblijven tot de eindbeslissing over het respectieve proces is genomen", en voegde eraan toe dat er zich ongeveer 223.000 buitenlandse burgers in deze situatie bevinden.

Bovendien is in het kader van de pandemie "bepaald dat buitenlanders wier aanvraag bij het SEF in behandeling is, zich tot 31 december tijdelijk in een reguliere situatie op het nationale grondgebied bevinden, namelijk om toegang te krijgen tot de nationale gezondheidsdienst of andere rechten op het gebied van gezondheidszorg, arbeidscontracten te ondertekenen en bankrekeningen te openen", enz, aldus het SEF.

Maar de problemen duren voort

De buitenlandse ingezetenen die met The Portugal News spraken, zeiden echter dat zij hier niet zeker van zijn. "Ik heb de registratie op het SEF-portaal gedaan en ik heb het certificaat en de QR-code... nog een stuk papier om in mijn portemonnee te dragen", zeiden zij.

"De vorige keer ben ik naar het parochiebestuur gegaan, en hoewel zij overheidsinstanties zijn, weten zij niet eens wat dit certificaat is, niemand weet wat het is, het lijkt erop dat alleen SEF en de ambassade weten wat het is".

Daarom zijn ze bang dat hun leven de komende maanden vast komt te zitten als haar kaart verloopt. Ondanks alle regels geloven ze niet dat dit werkelijk van toepassing is als het gaat om de realiteit van het dagelijks leven in Portugal.

"Hoe kan ik een aanvraag invullen? Denk je dat een systeem een verlopen kaart zal aanvaarden? Ik geloof niet dat de QR-code zal werken omdat er geen vervaldatum op het certificaat staat om de verlopen datum op de kaart te vervangen, dus de systemen zullen het gewoon niet aanvaarden en het is niet de schuld van de werknemers. We kunnen in het land blijven, maar dit belemmert ons in ons dagelijks leven. Niemand heeft hier goed over nagedacht," concludeerden ze.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins