De nieuwe wet inzake parkeren voor campers, die bepaalt dat buiten beschermde gebieden mag worden overnacht "gedurende een periode van maximaal 48 uur in dezelfde gemeente", treedt morgen (25 augustus) in werking.

Wet 66/2021, die de regeling voor het parkeren, het overnachten en het parkeren voor campers wijzigt en het verkeersreglement en het verkeerssignaleringsreglement wijzigt, is vandaag bekendgemaakt in Diário da República, en zal één dag na de bekendmaking in werking treden.

Het decreet is op 6 augustus afgekondigd door Marcelo Rebelo de Sousa, nadat het op 22 juli in de Assemblée de la République was goedgekeurd met de stemmen van de PCP en PEV tegen, de onthouding van BE, PAN, IL en Chega, en de stemmen vóór van de overige parlementaire banken.

In een laatste globale stemming hebben de afgevaardigden de door de parlementaire commissie Economie, Innovatie, Openbare Werken en Huisvesting ingediende vervangende tekst betreffende het parkeer- en stallingregime voor kampeerauto's die in de wegcode is opgenomen, namelijk de artikelen 48 en 50 -THE, uitvoerbaar gemaakt.

Volgens de wet, met betrekking tot artikel 50-A, "zijn het overnachten en parkeren van campers en dergelijke verboden in gebieden van het Natura 2000-netwerk, beschermde gebieden en gebieden die vallen onder de kustplannen, behalve op de plaatsen die uitdrukkelijk voor dit doel zijn toegestaan".

"Op de rest van het grondgebied en bij gebrek aan gemeentelijke regelgeving voor de activiteit mogen door het IMT - Instituut voor Mobiliteit en Vervoer - goedgekeurde motorhomes maximaal 48 uur in dezelfde gemeente overnachten, behalve op plaatsen die uitdrukkelijk voor dit doel zijn toegestaan en waarvoor geen beperking op overnachtingen geldt", luidt de tekst die vandaag is gepubliceerd.

In het decreet wordt het onderscheid gehandhaafd tussen het bedrag van de boete voor overtreders van de regels inzake het verbod op overnachten en het parkeren van campers of soortgelijke voertuigen buiten de uitdrukkelijk voor dat doel toegestane plaatsen, dat "wordt bestraft met een boete van 60 tot 300 euro", tenzij het gaat om gebieden van het Natura 2000-netwerk, beschermde gebieden en gebieden die vallen onder de plannen voor kustplanning, in welk geval "de boete 120 tot 600 euro bedraagt".

Het decreet bepaalt ook dat de overtreder, na kennisgeving van de overtredingen, onmiddellijk kan overgaan tot vrijwillige betaling van de boete, een situatie die "overeenkomt met de betaling van een boete voor het minimumbedrag".

Wat artikel 48 inzake haltes en parkeren betreft, "is het parkeren van campers en dergelijke verboden in de gebieden van het Natura 2000-netwerk, de beschermde landschapsgebieden en de onder de beheersplannen voor kustgebieden vallende gebieden, buiten de toegestane parkeerterreinen voor voertuigen", en wie deze norm overtreedt "wordt bestraft met een boete van 60 tot 300 euro".