"Op 19 januari 2022 registreerde de specifieke mortaliteit door COVID-19 een waarde van 37,6 sterfgevallen in 14 dagen per 1.000.000 inwoners, wat overeenkomt met een stijging van 47% ten opzichte van het laatste verslag", geeft het document van het Directoraat-generaal Gezondheid (DGS) en het Nationaal Instituut voor Gezondheid Doutor Ricardo Jorge (INSA) aan.

Volgens de "rode lijnen" wijst de 47% op een "groeiende tendens in de impact van de pandemie op het sterftecijfer".

Wat het aantal besmette mensen betreft die in Intensive Care Units (ICU) zijn opgenomen, hebben de gezondheidsautoriteiten een stabiele trend vastgesteld met 152 patiënten, wat overeenkomt met 60% (in de afgelopen week was dit 64%) van de vastgestelde kritieke waarde van 255 bezette bedden.

"De leeftijdsgroep met het hoogste aantal covid-19 gevallen opgenomen in ICU is 60 tot 79 jaar oud [81 gevallen in deze groep vanaf 01/19/2022], waarin een dalende tot stabiele trend is waargenomen in de laatste week", leest het rapport.

De "rode lijnen" vermelden ook dat het aandeel positieve tests voor covid-19 in de laatste zeven dagen 15,5% bedroeg, terwijl het in de voorgaande week 14,0% had geregistreerd, een waarde die boven de drempel van 4,0% blijft, met een stijgende tendens.

Het totale aantal tests dat de afgelopen zeven dagen is uitgevoerd, bedroeg 1.840.967.