Aan het begin van het vaccinatieproces in Portugal deden zich gevallen van onjuiste vaccinatie voor, wat het instituut IGAS er op 28 januari 2021 toe bracht een inspectie uit te voeren voor de uitvoering van de eerste fase van dit plan om na te gaan of de regels en richtsnoeren die van toepassing zijn op de toediening van het vaccin tegen Covid-19 worden nageleefd.

Bij die gelegenheid heeft de IGAS gezegd dat de inspectie in deze fase betrekking zou hebben op de vijf regionale gezondheidsadministraties, ziekenhuizen, ziekenhuiscentra en lokale gezondheidseenheden van de Nationale Gezondheidsdienst, alsook op sommige entiteiten die de centrale diensten van de Nationale Gezondheidsdienst vormen.

De inspectie was gebaseerd op drie aspecten: criteria voor de selectie van te vaccineren personen binnen de prioritaire groepen, procedures voor het beheer van overtollige doses en maatregelen ter voorkoming van verspilling.

De inspectieresultaten zijn nu gepubliceerd in de "nieuwsbrief" van de IGAS en geven aan dat in totaal 272 entiteiten en gezondheidseenheden uit de openbare, particuliere en sociale sector zijn onderzocht en dat 10 wekelijkse (tussentijdse) verslagen en een algemeen verslag zijn opgesteld.

Naar aanleiding van deze inspectie werden acht verduidelijkingsprocessen, 41 onderzoeksprocessen en zes inspectieprocessen opgestart.

De Algemene Inspectie van de Gezondheidszorg stelde acht inspectieprocessen in om de omstandigheden van de koudeketen in de vaccinatiecentra tegen Covid-19 te controleren.

In deze acht processen werden 53 aanbevelingen gedaan, aldus de organisatie.

De IGAS vestigt de aandacht op twee aanbevelingen, waarvan er één tot doel heeft ervoor te zorgen dat "de dagelijkse verificatie van de voortdurende controle van de interne temperatuur van de koelapparatuur in het vaccinatiecentrum de systematische registratie en identificatie van afwijkingen tijdig mogelijk maakt, door de vaststelling van parameters die een onmiddellijke analyse van de gedetecteerde incidenten garanderen met rapportering aan de farmaceutische diensten die verantwoordelijk zijn voor de koelketen van de vaccins".

De andere aanbeveling is erop gericht "ervoor te zorgen dat de maximum- en minimumgrenzen die in de 'datalogger' [gegevensregistratie] van het vaccinatiecentrum zijn vastgesteld voor de identificatie van temperatuurafwijkingen, in overeenstemming zijn met de grenzen die zijn vastgesteld in de voorschriften van het directoraat-generaal Volksgezondheid en in de interne procedures (tussen 2ºC en 8ºC)".

De IGAS verklaart dat zij er met deze actie "voor heeft gezorgd dat het vaccinatieproces in de eerste fase (waarin mensen per prioriteitsgroep werden gevaccineerd) op transparante wijze is verlopen, na verscheidene aanwijzingen van ongepast gedrag waardoor bij de burgers een zeker gebrek aan vertrouwen in de gezondheidsautoriteiten is ontstaan".

Bij inspecties van de omstandigheden van de vaccinatiekoelketen trachtte de IGAS "een goed gebruik van overheidsmiddelen en de veiligheid van de gevaccineerde mensen" te waarborgen.

Onregelmatigheden in het vaccinatieproces leidden tot het ontslag van de coördinator van de "task force" voor het vaccinatieplan, Francisco Ramos, die in zijn functie werd vervangen door vice-admiraal Gouveia e Melo.