De gezondheidsautoriteiten hebben in Portugal vijf gevallen van besmetting met het monkeypoxvirus, bekend als "apenpokken", bevestigd en er zijn nog 20 verdachte gevallen. In een verklaring voegde het Directoraat-generaal Gezondheid (DGS) er nog aan toe dat alle gevallen werden ontdekt in de regio Lissabon en de Taagvallei en dat het allemaal mannen zijn.

"In deze maand mei werden meer dan 20 vermoedelijke gevallen van infectie met het monkeypoxvirus vastgesteld, allemaal in de regio Lissabon en de Taagvallei, waarvan er vijf reeds werden bevestigd door het Nationaal Instituut voor Gezondheid Doutor Ricardo Jorge".

Het DGS geeft ook aan dat de gevallen "meestal jong" en "allemaal mannelijk" zijn, en voegt eraan toe dat de patiënten "stabiel" zijn en dat ze "ulceratieve laesies" hebben.

Het apenpokkenvirus, bekend als is een virale ziekte die gewoonlijk wordt overgedragen door het aanraken of bijten van besmette wilde dieren in West- en Centraal-Afrika. "De ziekte is zeldzaam en verspreidt zich gewoonlijk niet gemakkelijk onder de mens".

De symptomen omvatten "ulceratieve laesies, huiduitslag, palpabele lymfeklieren, mogelijk vergezeld van koorts, rillingen, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid", dus waarschuwt het DGS iedereen die deze symptomen heeft om "klinisch advies" in te winnen en zich te onthouden van "directe fysieke contacten".