"In de eerste zes maanden van 2022 boekte Century 21 Portugal een omzet van meer dan 45,7 miljoen euro, wat een stijging van 47% laat zien ten opzichte van de ongeveer 31 miljoen euro die in dezelfde periode van 2021 werd gerapporteerd," aldus het bedrijf.

Tussen januari en juni heeft Century 21 Portugal 9.804 verkooptransacties verricht, 40% meer dan de 7.008 in dezelfde periode vorig jaar, waarbij T2 en T3 eruit springen als "de soorten woningen die het meest gewild zijn bij Portugese gezinnen".

Huizenprijzen stijgen

De gemiddelde waarde van de in het vastgoednetwerk verhandelde eigendommen steeg met 14%, tot 184.192 euro, tegenover een jaargemiddelde van 161.371 euro.

"Ondanks de onvoorspelbaarheid van de huidige macro-economische context, zowel nationaal als internationaal, bleven de verkoopprijzen van woningen op de Portugese markt stijgen".

Wat de leasemarkt betreft, werden in de eerste helft van dit jaar 2.360 transacties verricht, 38% meer dan de 1.708 transacties in dezelfde periode vorig jaar.

Op nationaal niveau bedroeg de gemiddelde huur 1.038 euro, 27% meer dan het gemiddelde van 817 euro in de gemiddelde huurwaarde die in de eerste zes maanden van 2021 werd geverifieerd.

Vraag

Aangehaald in de verklaring, benadrukt de CEO van Century 21 Portugal dat "de hoge niveaus van de vraag naar woningen, zowel om te kopen en te huren, in combinatie met de beperkingen in het aanbod van huisvesting oplossingen, in overeenstemming met de koopkracht van de Portugezen, een aanhoudende stijging van de prijzen blijven ondersteunen".

"De uitzondering is de stad Lissabon, waar de gemiddelde waarde van de in de eerste helft van dit jaar verhandelde eigendommen een negatieve ontwikkeling liet zien, waarbij veel gezinnen naar de buitenwijken van de hoofdstad trokken op zoek naar huizen die aan hun inkomen waren aangepast", merkt Ricardo Souza op.

Populaire gebieden

Een gedetailleerde analyse van de grootstedelijke gebieden Lissabon en Porto en de Algarve, waar Century 21 Portugal "de overgrote meerderheid van de vastgoedtransacties" registreert, toont aan dat tot juni de gemiddelde waarde van een via het netwerk verhandelde woning in Lissabon 293.037 euro bedroeg (-3% j-o-j), in Porto 203.496 euro (+15%) en in de Algarve 178.565 euro (+17%).

In het huursegment presenteerde de gemeente Lissabon een gemiddelde huur van 1.170 euro (+15%), Porto bereikte een gemiddelde huur van 1.022 euro (+23%) en in de Algarve bedroeg deze waarde 735 euro (+9%).