Într-o declarație care evaluează planul de urgență respectiv, SEF a declarat că a procesat aproximativ 3 500 000 de pasageri și 9 500 de zboruri de la intrarea sa în vigoare la 4 iunie, cu scopul de a „consolida capacitatea de control la frontiera aeriană externă a Uniunii”.

Potrivit SEF, în perioada în cauză, „s-au obținut rezultate satisfăcătoare în ceea ce privește prelucrarea pasagerilor, cu aproape inexistența unor constrângeri notabile în controlul la frontieră la intrarea și ieșirea din țară”, în ciuda „numărului mare de zboruri și a volumului de pasageri”.


Planul de urgență — bazat pe consolidarea resurselor umane alocate aeroporturilor și pe noile soluții tehnologice și operaționale — „a permis extinderea controlului electronic la frontiere (e-Gates) la resortisanții țărilor terțe, cu o expresie puternică în ceea ce privește fluxul turistic și care nu reprezintă un risc de migrare sau de securitate (Statele Unite ale Americii și Canada), permițând prelucrarea a aproximativ 106.000 de pasageri ai acestor naționalități în cele cinci aeroporturi naționale, în ultimele 60 de zile”.