”Lagen om upprättande av en särskild familj omstruktureringslicens och dess ersättning, tillämplig på offer för våld i hemmet som därför är skyldiga att ändra sin hemvist, har godkänts,” sade ministerrådets uttalande.

Enligt regeringen kommer ersättningen att fördelas för en period på upp till tio dagar under vilken frånvaro från arbetet är berättigad.