Förra årets balansräkning visar att de ekonomiska förlusterna ökade med cirka 17 miljarder euro jämfört med föregående år, vilket framgår av den årliga undersökningen om meteorologi och klimat, där det uppskattas att mer än åtta tusen människor har förlorat livet i naturkatastrofer.

Över hela världen inträffade 416 naturkatastrofer 2020 och 64 procent av förlusterna täcktes inte av försäkringar, ”den fjärde lägsta procentandelen någonsin”.

De största förlusterna (64 miljarder euro) berodde på tropiska cykloner, medan översvämningarna orsakade 62 miljarder euro i skador och stormar omkring 51 miljarder euro i skador.

I Portugal orsakade översvämningarna på Madeira på juldagen skador till ett värde av mer än 29 miljoner euro.

Storm Alpha i september orsakade skador på över 20 miljoner euro och stormen Barbara i slutet av oktober gjorde skador till ett värde av 57 miljoner euro spridda över Portugal, Spanien och Frankrike.

I Europa var det stormen Ciara i februari, som kostade kontinenten mest med skador på omkring 1,6 miljarder euro.

Av de fenomen som har störst inverkan orsakade översvämningssäsongen i Kina från juni till september cirka 28 miljarder euro i skador, medan orkanen Laura orsakade skador till ett värde av 14 miljarder euro i USA och Västindien och Cyklonen Amphan orsakade skador till ett värde av 12 miljarder euro i Sydasien .