Dessa slutsatser, enligt forskare som publicerade en rapport i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Child & Adolescent Health, betonar ”brådskande” ett globalt svar som fördelas rättvist för att uppmärksamma pediatrisk onkologi under pandemin och i framtida folkhälsokriser.

Forskarna inkluderade i publikationen en analys av svaren från 311 yrkesverksamma från 213 vårdinrättningar i 79 länder som ingår i Världshälsoorganisationen (WHO).

Arbetet omfattade perioden mellan den 22 juni och den 21 augusti 2020 och omfattade ett frågeformulär för bedömning av sjukhusens egenskaper, antalet patienter som diagnostiserats med Covid-19 samt förändringar och anpassningar inom cancervården.

Denna utvärdering gav slutsatsen att pandemin försämrade sjukhusenheternas kapacitet att upptäcka cancer med 78 procent.

Pandemin minskade också resurserna och spridningen av dem över sjukhusvården, vilket försämrade diagnos och behandling av cancer.

Nästan hälften av hälsoenheterna (43 procent) uppgav att de hade diagnostiserat färre cancerfall, medan 34 procent rapporterade en ökning av antalet patienter som avstod från behandling.

Frågeformuläret visade också att nästan ett av tio sjukhus (7 procent) var tvunget att helt stänga enheten för cancerfall på barn någon gång, med den genomsnittliga stängningsperioden motsvarande tio dagar.

Majoriteten (87 procent) var sjukhus i länder som ansågs vara utvecklingsländer.

Kim Schiffmann