I rapporten om trafikolyckor och inspektion för 2020, som lades fram den 29 mars av National Road Safety Authority (ANSR), påpekas också att omhändertagna förare ökade med 18,7 procent förra året på grund av bristande körkort.

Enligt rapporten inspekterades nära 113 miljoner fordon år 2020, en ökning med 19,4 procent i förhållande till 2019, anmärkningsvärd ökning med 23 procent av automatisk övervakning genom hastighetsstyrningssystemet i ANSR och 13,5 procent av kommunala polisen i Lissabon, trots den 10,5 procentuella minskningen av inspektionen av GNR och PSP.

Av de 112,8 miljoner fordon som inspekterades resulterade 1,216 miljoner böter i 2020, vilket innebär en minskning med 6,9 procent jämfört med föregående år.

ANSR betonar att 62,9 procent av de totala överträdelser år 2020 motsvarade fortkörning.

Enligt samma dokument ökade endast fortkörning år 2020 och registrerade en ökning med 14,5 procent jämfört med 2019, en ökning som i huvudsak är relaterad till ANSR: s fasta radarsystem.